Sistemes de Vídeo-GravacióInstal·lem i mantenim els vostres ulls.

Avui dia, és important protegir les seves propietats amb sistemes de vídeo-gravació que li permetran primer de tot disposar d’un mètode disuasori i en segon lloc la possibilitat d’accedir al l’accés de proves irrefutables de possibles furts.

Mobirise

Els equips actuals de gravació d’imatge, permeten gravacions d’imatges amb alta definició i permeten visualitzacions de màxima qualitat a preus molt competitius.

A TECNOINTEGRA ja fa temps que hem optat per instal·lar només càmeres amb connectivitat IP per dos motius. El primer és que eviten les interferències provocades a les línies de transmissió i que apareixen a la pantalla. El segon és la versatilitat de poder-les associar a sistemes d'alarma i de visualització sense necessitat de sistemes de gravació.

Mobirise

Totes les nostres instal·lacions permeten la visualització remota ja sigui en PC o bé amb mòbil, tan iPhone com Android. Aquesta característica requereix d’una connexió a internet on es trobi el vídeo-gravador. Es recomana una connexió de fibra òptica per a resolucions elevades i màxima velocitat de visualització.

Tenim la màxima cura en la instal·lació dels elements per aconseguir el màxim rendiment dels equips en totes les circumstàncies (baixes condicions d’il·luminació, presència d’insectes davant les lents amb mesures per evitar-ho, utilització d’òptiques necessaries per a cada cas, etc...)

© Copyright 2021 TECNOINTEGRA GLOBAL, S.L. All Rights Reserved.

Made with ‌

HTML Code Creator