La Detecció d'Incendis

L'Àngel de la guarda


DISSENY, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES ELECTRÒNICS DE DETECCIÓ D'INCENDIS

Les deteccions d’incendi han de complir amb les especificacions de la normativa per a ser realment operatives.
Una instal·lació de detecció d’incendis te com a finalitat última, informar en el menor temps possible d’un incendi produït a un determinat espai.
Dos paràmetres son els que determinen l’efectivitat de la instal·lació:

  • El temps de reacció a l'incendi.
    Quan més ben dissenyada està la instal·lació, més ràpidament es detectarà l’inici del foc i serà més fàcil de sufocar i en el seu defecte, més ràpidament podrem evacuar el recinte.
  • El correcte manteniment de la instal·lació.
    És bàsica una revisió acurada de cadascún dels elements que composen la instal·lació de detecció. És important que cada detector sigui revisat anualment per garantir el seu funcionament. Tecnointegra revisa detector per detector amb eines de prova SOLO.

Central d'Alarma d'Incendis

Son els sistemes que controlen els punts de detecció que s'han activat, s'encarreguen d'emetre els senyals d'alarma òptica, acústica i remota a centrals receptores que indicaran la presència d'increments de temperatura, fum o indicacions manuals d'incendis mitjançant polsadors.

Centrals convencionals

Indicació de detecció per zones

Aquest tipus de central, força extesa pel seu caràcter econòmic, basa el seu principi en la instal·lació dels elements de detecció d'incendis en línies anomenades zones. Una zona pot contenir fins a 30 dispositius per zona i només és capaç d'indicar zona disparada (el que ens obliga a esbrinar quin dels 30 dispositius és el que s'ha activat). Ideals per a la instal·lació a pàrquings i zones diàfanes que permeten la visió ràpida de la localització del possible incendi.

Centrals analògiques
Indicació de detecció per element disparat

Les centrals analògiques son dispositius que ens permeten configurar tots els elements de detecció i indicació d'incendis en línies amb gran distàncies de recorregut i amb la particularitat de que cada element està configurat amb una adreça única. Això li permet a la central, mitjançant una pantalla, informar de l'element específic que ha causat l'alarma i de quin tipus es tracta (òptic de fum, termovelocimètric de temperatura, combinat, polsador...). Son sistemes ideals per a grans instal·lacions i d'aquelles on els detectors no son fàcilment accesibles (oficines, conjunts de trasters, residències, hotels....)

Detectors linials de fum per a naus industrials.

El sistema més econòmic per a instal·lar un sistema de detecció de fums a naus industrials amb encavallades sense tirants és sens dubte, la instal·lació de barreres d’infrarrojos. Sempre respectant les especificacions dels fabricants a la seva ubicació, obtindrem un control de fums en grans superfícies.
Les distàncies d’instal·lació son bàsiques per a aconseguir una òptima detecció. Hi intervenen, la inclinació del sostre i la distància del detector al mateix. Hem de col·locar les barreres el més amunt possible però evitant l’espai sense fum que normalment es crea a ran de sostre per efectes estratigràfics de temperatura. Les distàncies de detecció varien entre els 20 i els 100m per barrera.

Barrera d'incendis d'ajust remot motoritzat.

Col·locació d'un detector linial de fums.

Equips de detecció Via Ràdio.

Una nova tendència per a abaratir costos d'instal·lació a naus industrials de grans dimensions. Instal·lació d'elements homologats via ràdio.

Sistema Smartcell
Una central via radio

L'innovador sistema Smartcell de la casa Ziton integra una central via ràdio, amb capacitat de direccionar 32 elements de detecció i fins a 32 més d'indicació i supervisió, resultant un sistema compacte i de fàcil configuració.

Sistema convencional LST
Integració i ampliació de sistemes convencionals

La solució de LST permet integrar elements via ràdio a un sistema convencional cablejat de forma totalment escalable i fiable.

© Copyright 2021 TECNOINTEGRA GLOBAL, S.L. All Rights Reserved.

Designed with ‌

Landing Page Maker