EXTINTORS DE POLS

ABC

EXTINTORS DE POLS ABC:

Extintor de 1, 2, 3, 6 i 9Kg per a versions fixes i de 25 i 50Kg per a les versions de carros portātils de pols polivalent ABC de pressiķ incorporada, eficācia 27A 183B C. Est és l'extintor bāsic exigit per totes les normatives, en concret de l'eficācia 21A 113B C.
Els extintors de pols sķn models versātils i útils per combatre focs de diferents tipus. Des de sōlids inflamables, fustes, paper, teixits o plāstics fins a líquids inflamables i gasos.
L’agent extintor, estā format per partícules de tamany inferior de 500 micres. Tot i que la seva toxicitat és nulˇla, hem d’evitar estar en contacte al núvol de la descārrega massiva, ja que pot provocar problemes respiratoris o de visiķ. Dirigir el flux de pols a la base de la flama fins a formar una capa que cobreixi l’element combustible.

CARRO_ABC