PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

TECNOINTEGRA GLOBAL S.L.  està inscrita al REGISTRE D’AGENTS  DE LASEGURETAT INDUSTRIALamb núm. RASIC005004453 a l’activitat d’empreses instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.  Estem homologats per a la realització d’instal·lacions i manteniments a les activitats reglamentades..

141024_CERTIFICAT RASIC-RECI
  • Dissenyem i executem PROJECTES D’ENGINYERIA d’instal·lacions de detecció, protecció i extinció d’incendis.
  • INSTAL·LEM tot allò projectat i finalitzem amb el lliurament dels certificats oficials dels sistemes instal·lats segons la normativa vigent.
  • PREUS ESPECIALS per a col·lectius.
  • EQUIPS D’EXTINCIÓ PORTÀTIL (EXTINTORS): verificació, recàrrega, re-timbrat i subministrament. Contractes de manteniment i certificats d’enginyeria anuals.
  • MANTENIMENTS PÀRQUINGS: Centrals detecció d’incendis, detecció monòxid, extintors, mànegues BIE, plans d’evaquació, sistemes d’extracció de fums i ventil·lació, il·luminació d’emergències i estalvi energètic.
  • PROVES HIDRÀULIQUES MÀNEGUES D’INCENDIS: Realitzem les proves hidràuliques quinquenals obligatòries a les mànegues BIE 25 i 45, certificant la seva resistència i eficàcia.

leftIcon

TECNOINTEGRA GLOBAL, SL, el seu proveïdor tecnològic i de seguretat.

rightIcon

segueix_nos_facebook
TECNOINTEGRA

Weather Underground PWS ICATALUN25