Protecció de dades personals:

Per mitjà de la pàgina web de Tecnointegra Global, S.L. (d’ara endavant Tecnointegra), no es recull cap dada personal sense el seu coneixement ni es cedeix a tercers.

Bústia de contacte:

El formulari de contacte de l’apartat Contacte, està concebut com a bústia d’atenció als clients i te com objecte, de conformitat al disposat a l’article 37.e) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, proporcionar un mitjà de comunicació a les persones amb Tecnointegra.

La utilització del formulari de contacte no requereix que es facilitin dades personals. En cap cas es farà servir cap dada personal que s’hagués inclòs al mateix. Aquest formulari te com a única finalitat, la consulta de dubtes i el contacte amb el personal de Tecnointegra.

Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic mitjançant el formulari disponible a la secció Contacte, queden registrats únicament al fitxer de correus, i no son tractades de cap forma. Aquest correu únicament és contestat per donar resposta a les consultes de les persones.

La bústia de contacte de la pàgina web te caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, pugui derivar-s’hi de la resposta cap efecte jurídic vinculant.
 
Dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació:

S’informa que es poden exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel•lació davant Tecnointegra, C/ Irlanda, 35, 08303, Mataró. CIF B62885157

Recollida de dades estadístiques:

Aquesta pàgina web no recull in emmagatzema dades personals dels seus visitants.

Únicament, amb la finalitat d’oferir millor servei per mitjà d’aquesta pàgina, i amb l’objecte de facilitat el seu us, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants, i la freqüència d’us.

Tecnointegra no utilitza cookies per a la recollida d’informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni enregistra les seves direccions IP.

Enllaços:

Aquesta política de privacitat és d’aplicació a la pàgina web de Tecnointegra; no es garantitza als accessos que es puguin realitzar des d’altres llocs, ni als enllaços que es puguin realitzar amb d’altres pàgines web tenint com origen aquesta pàgina.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

leftIcon

TECNOINTEGRA GLOBAL, SL, el seu proveïdor tecnològic i de seguretat.

rightIcon

segueix_nos_facebook
TECNOINTEGRA

Weather Underground PWS ICATALUN25