SENYALITZACIÓ

PLAQUES DE SENYALITZACIÓ:

senyal extintor co2senyal extintor evacuaciosenyal extintor
Les plaques de senyalització d’elements d’extinció, de prohibició, de perill i d’evacuació, Tenen com objectiu indicar la ubicació d’elements i recorreguts per a la seva locacització en cas de necessitat. Tan en condicions normals com les extremes d’incendi on el primer que pot succeir és un tall de corrent amb la conseqüent apagada de llums. Per això la normativa obliga a la seva fotoluminescència i també a la col·locació de punts d’il·luminació d’emergència prop els senyals.

És bàsic disposar d’un sistema de senyalització perfectament dissenyat i degudament indicat pensant sempre en les pitjors condicions possibles. Un sistema de senyalització, tan d’elements d’extinció com de recorregut d’evaquació es tradueix en seguretat. Pensem que el fum desorienta i provoca asfixia per intoxicació. Per això és bàsic trobar el recorregut de sortida el més aviat possible.

Al següent video de Bombers.cat podem observar el comportament del fum i la seva ràpida distribució per totes les estances d’un edifici. És bàsic tancar les portes dels compartiments dels edificis per a evitar la seva propagació, i la del foc.