Quin extintor necessito?

grup_extintors

El primer i més important, és identificar el tipus de material combustible que és susceptible d’incendi. Un cop sabem el material a extingir, podem escollir el tipus d’extintor que més s’adapta a les nostres necessitats.

  • EXTINTORS CLASSE A: SÒLIDS com paper, fusta, plàstic, etc.
  • EXTINTORS CLASSE B: LÍQUIDS INFLAMABLES, com parafina, gasolina, olis, etc.
  • EXTINTORS CLASSE C: GASOS INFLAMABLES, com propà, butà, metà, etc.
  • EXTINTORS CLASSE D: METALLS, com alumini, magnesi, titani, etc.
  • EXTITNORS CLASSE E: ELEMENTS AMB ELECTRICITAT.
  • EXTINTORS CLASSE F: GREIXOS ANIMALS I VEGETALS combustibles a equipament de cuina. Fregidores, planxes de cuina, vitroceràmiques, graelles verticals, de carbó natural, graelles de roca volcànica, radiants per gas i woks. 

Com l’utilitzo?